“Miña casiña, meu lar,

¡Cantas onciñas

De ouro me vals!”

“Campanas de Bastavales,

Cando vos oio tocar,

Mórrome de soidades”

“¡Oh tierra, antes y ahora,

Siempre fecunda y bella!

“Adios, montes e prados, igrexas e campanas!

Adios, Sar e Sarela, cubertos de enramada!”

“Como chove miudiño

Pola banda de Laíño,

Pola banda de Lestrove”

Ruta Rosaliana Route

“A Ruta Rosaliana é un itinerario lóxico que segue a Vida de Rosalía de Castro, desde o lugar do seu nacemento, os diversos lugares onde ela viviu e remata onde repousan as súas cinzas. (…).

Percorre-los camiños que ela percorreu, meditar nos recantos en que Rosalía meditou. Identificarse intimamente con Rosalía, que é como identificarse con Galicia”.

Rosalía segue viva na Ruta Rosaliana "As pegadas de Rosalía”

Discover the life and work of Rosalía de Castro: a representative writer of Galicia in the world who best portrayed the Galician people’s feelings. Female hope and strength in a people that continues beating to the rhythm of her poems.

Today, Rosalía’s words are still a bulwark in order to advance as women and as a people, recognising the places and customs that were the source of her creativity and inspiration

#RutaRosaliana #AsPegadasdeRosalía

In Rosalía’s footsteps 360 application!

Discover each of the places making up the Rosalía de Castro Route by means of the 360 application

Pin It on Pinterest